Framgångsrik, intelligent och icke-hörande

Föreställningen om ett hörande, normalt tillstånd finns där, underliggande i vardagslivet. Ofta finns det en ton av att tycka synd om och en hörselnedsättning/dövhet ses som en förlust, något negativt. Ändå vet vi genom forskning att man utvecklar färdigheter och förstärker andra sinnen när ett försvinner eller inte finns.

Vi vet att visuell begåvning används inom strategiska, matematiska yrken där synen är viktig, till exempel hos arkitekter, fotografer, navigatörer, uppfinnare, fysiker, etcetera. Vi vet att visuellt begåvade har en synnerligen finslipad förmåga att se i två- och tredimensionella bilder och snabbt kan byta plats för att se saker och ting från olika perspektiv och att den begåvningen finns välutvecklad hos döva eller de som har hörselnedsättningar. Men ändå antar vi att icke-hörande är mindre intelligenta när det handlar om avkodning av det auditiva språket. Avkodning innebär att man på hög intellektuell nivå tyder grammatiska signaler, reparerar meningar, söker synonymer och samtidigt medverkar i samtalet. Konsekvensen kan bli ett fördröjt svar, men är knappast synonymt med ointelligens.

Jag är övertygad om att de mest framgångsrika utbildningarna och arbetsplatserna i framtiden är de som ser ett vidare perspektiv, ser fördelen med olika människors kompetenser, intelligenser och begåvningar. Plattformar som ser fördelen med mångfalden, utbytet av kreativitet, tankar, språk och nätverk. Platser som driver utvecklingen framåt och utmanar föreställningen om det normala.

Artikel publicerad i ETC 14/10 2016.