Byt perspektiv


Jag erbjuder författarbesök både för bibliotek som skolor, för barn och personal. Föreläsningen inleds med en tillbakablick på mina egna erfarenheter av utanförskap och brytpunkten; hur livet vände till framgång när jag bytte perspektiv. När jag istället för att försöka dölja och skämmas över mig själv och vara som alla andra, bestämde mig för att se och lyfta fram mina styrkor och egna kompetenser. En föreläsning som inspirerar barn, ungdomar och vuxna att tro på sig själva, sina drömmar och att våga vara de de är. Med föreläsningen ger jag vardagsverktyg och ett jädrar-anamma!

Min egen hörselnedsättning, integrerade skolgång och yrkeserfarenhet har gett mig rik kunskap vad gäller bemötande, att se elevers styrkor men även hur viktigt det är att läsa böcker och att äga sitt/sina språk.

Jag har skrivit och fotograferat sedan slutet av 80-talet, är utbildad grundskolelärare med inriktning Samhällsvetenskapliga ämnen (SO), år 4–9 och extra behörighet inom döv/hörsel. Jag har arbetat många år inom den kommunala skolan och inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Sedan 2015 är jag medlem i Författarcentrum Syd och skriver numera barn- och ungdomsböcker på deltid.

Dylan-bookcoverHösten 2016 släpptes min andra bok Dylan grönöga och jag, en brobyggande, positiv och stärkande bok som vänder sig till barn och ungdomar med olika hörselnedsättningar och till de elever och pedagoger som behöver, eller är nyfikna på hörsel, möten och vardag.  Dylan grönöga och jag är en perfekt bok för skolor och bibliotek som arbetar för tillgänglighet, förståelse och gemenskap.

För bokning genom Författarcentrum Syd: jacob.akerstrom@forfattarcentrum.se

För mer information: miamaria@telegrafstationen.se

www.venarodforlag.se

Förslag på de många ämneskombinationer som fungerar ypperligt med Dylan Grönöga kan man se i den här mind-mappen: